Waarom vaste schattingen soms innovatie belemmeren

Wij ervan overtuigd dat vaste schattingen vaak geen goede zaak zijn voor software ontwikkeling. Sterker nog, wij geloven dat een agile aanpak en prijsstelling tijdens projecten een enorm voordeel is voor zowel organisaties en eindgebruikers.

Wanneer de omvang van een project gebonden is aan een vaste schatting of budget, wordt het moeilijk om in te spelen op veranderingen. Dit geldt vooral voor innovatieve software ontwikkeling waarbij de eisen tijdens het ontwikkelingsproces voortdurend veranderen. Maar door onderweg schattingen te geven, kunnen organisaties weloverwogen beslissingen nemen en voorrang geven aan de functies die voor hen het belangrijkst zijn.

In de wereld van de vaste schattingen moet elke verandering bovenop de aanvankelijke scope worden geschat en vervolgens worden geïntegreerd in een volgende fase van het project. Deze aanpak resulteert in mijlpalen van meerdere maanden, terwijl incrementele ontwikkeling frequente opleveringen met zich meebrengt. Frequente oplevering is essentieel omdat zo in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces feedback kan worden verwerkt en ervoor wordt gezorgd dat het project op schema blijft.

Hoewel een vaste prijs organisaties een gevoel van controle over de budgetten geeft, legt het ook beperkingen op aan projecten. Uiteindelijk kan dit leiden tot ontevredenheid aan beide kanten. Uiteindelijk zou de organisatie veel meer kunnen betalen voor het werk dan bij een vaste prijs, omdat we ons risico beperken door meer voor het project in rekening te brengen.

Bij Punfyre geloven we dat een agile benadering van software ontwikkeling essentieel is voor succes. Het Agile Manifesto, een leidend document voor agile ontwikkeling, waardeert “reageren op verandering boven het volgen van een plan”. Dit betekent dat we voorrang geven aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen boven het vasthouden aan een rigide plan. Met een agile aanpak kunnen we reageren op veranderingen in het project wanneer die zich voordoen, prioriteit geven aan feedback van gebruikers en belanghebbenden, en die feedback verwerken in het project naarmate het vordert.

Wij raden organisaties aan een flexibele aanpak te hanteren voor softwareontwikkeling en prijsstelling “as-we-go”. Dit betekent samenwerking met het ontwikkelingsteam gedurende het hele ontwikkelingsproces, prioriteit geven aan frequente levering en feedback, en onzekerheid en aanpassingsvermogen omarmen. Hierdoor kunnen organisaties profiteren van meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen, prioriteit geven aan de functies die voor hen het belangrijkst zijn en samenwerken met het ontwikkelingsteam om het succes van het project te waarborgen.

Kortom, wij geloven dat vaste prijzen nadelig zijn voor software ontwikkeling. Wij moedigen onze klanten altijd aan om een agile benadering te hanteren, terwijl wij onderweg de klant van ramingen voorzien. 

Wij zijn echt ervan overtuigd dat een agile aanpak de sleutel tot succes is.